Diákkereső
Iskola
Évfolyam
Magyar Piarista Diákszövetség

Kedves Látogató

Kedves Öregdiákok!

2011 június 17-én, pénteken, 17:00-kor Golda János építész (a felújítás vezető tervezője) tart bemutatót a megújult duna-parti gimnáziumról. Az előadást követően az építész úrral közösen bejárjuk a megújult épületet. A találkozó a Pesti Barnabás utca 1-nél található portánál lesz.


Köszönettel:
Strommer Domonkos

********

Egy hír a budapesti Piarista Gimnázium Honlapjáról

A költözés céldátuma

Közzétéve: 2011.02.28.

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK: MÁSFÉL ÉVTIZEDE TERVEZETT, ÍGÉRGETETT, DÉDELGETETT KÖLTÖZÉSI DÁTUMUNK (legalábbis az első :-o) MEGSZÜLETETT: 2011. MÁJUS 35 (BOCS: MÁJUS 9.). VAGYIS A GYŐZELEM NAPJÁN INDULNAK EL VELÜNK AZ ELSŐ LEPONYVÁZOTT TEHERAUTÓK.

Komolyra fordítva a szót: úgy tűnik, addigra minden engedély meglesz, és valóban költözhetünk.
Felhívjuk a szülők és öregdiákjaink figyelmét, hogy mihelyt kialakul a menetrend, itt, a honlapon jelezni fogjuk, hogy milyen segítségre lenne szükségünk.

*****

 

Ösztöndíj pályázat

 

2010-2011 tanév II. félévére

 

A Piarista Alapítvány a 2010-2011. tanévre szóló ösztöndíj pályázati felhívása szerint várja az első félévben ösztöndíjban részesültektől az ösztöndíj feltételek teljesülését tanúsító igazolásokat.

A II. félévre új pályázók is jelentkezhetnek, a kiírás feltétele szerint.

Az igazolások és pályázatok beadásának határideje 2011.március 10.

A Pályázati kiírás megtekinthető az Alapítvány fül Ösztöndíj pályázat alatt.

2011-02-17

****

KÉZFOGÁS 2010 - Tihany
a szerzetesi, egyházi iskolák
növendékeinek ünnepi találkozója
,
2010. november 6-án
szombaton 10.00-től
a Tihanyi Bencés Apátságban.

Idei előadója, díszvendége:
Gulyás Balázs

Psychiatry Section
Department of Clinical Neuroscience
Karolinska Institute
 

Előadásának címe:

Agy - tudat - lélek


 
*****

Olvassa Hírlevelünket!

Elérhetőség:

http://hirlevel.mpdsz.piarista.hu/hirlevelek

*****

Kiterjesztett fogadóórák a Dákszövetségi irodában

A Diákszövetség irodájában (Budapest V. Piarista köz 1. I. emelet) munkatársunk, Csepely Péter várja a piarista öregdiákokat

hétfőnként 13:00 és 17:00 óra között és szerdánként 10:00 és 17:00 óra között.

Az iroda elérhető  a 06/1 486 44 32-es telefonszámon is.

E-mail elérhetőség: 

csepely38@t-online.hu.

*****

Pilinszky kör összejövetele:

75 éves a Vigilia

A Magyar Piarista Diákszövetség
szeretettel meghívja Önt

2010. január 28-án (csütörtökön) 19 órára

A PILINSZKY IRODALMI KÁVÉHÁZBA
V. Budapest, Váci u. 33.
Az est vendége:

Lukács László

Közreműködik:

 Oberfrank Pál

A belépés ingyenes

******

Karácsonyi adománygyűjtés 2009’

Kedves Öregdiáktársak!
Tisztelettel köszöntöm az Alapítvány minden Támogatóját!


 Nagy szeretettel köszöntök minden piarista öregdiákot és minden támogatót, aki a piarista munkát értékeli, eddig támogatta és továbbra is támogatni szeretné.

Kalazanci Szent József Atyánk a kallódó gyermekek számára hozta létre iskoláját, hogy a tanulás révén a fiatalok boldogulni tudjanak és a tanulás által lehetőségük nyíljon a keresztény életre. Sokszor a gyerekek oktatásához és tanításához, a legelemibb föltételeket is biztosítania kellett.

Az elmúlt évszázadok során sokan támogatták a piarista atyák munkáját és a piarista iskolákat, hogy ez által segítsék az ott folyó munkát.

A rendszerváltozás után kialakult új társadalmi rendben, ismét szükség van arra, hogy mind az iskolák munkáját, mind a tanulókat támogassuk.

Erre a feladatra a Magyar Piarista Diákszövetség létrehozta a Piarista Alapítványt.

A 2009-es évben az iskolák és diákok részére a Piarista Alapítvány által nyújtott támogatások:
Nyári túrák és táborozások támogatása      1 000 000 Ft
Szegény diákok karácsonyi támogatás 1 200 000 Ft
Egyetemisták támogatása      660 000 Ft
Összesen     2 860 000 Ft .

Ezeket, a támogatásokat a Piarista Alapítvány csak az áldozatkész Öregdiákok, és Támogatók segítségével tudja biztosítani.

Azt is tudjuk, hogy a jelen gazdasági helyzetben mindenki számára nehezebbé válik a saját helyzete, de hasonlóan válik nehézzé az iskolák, így piarista iskolák helyzete is. A szegény családok, és nagycsaládosok helyzete még reménytelenebbé válik.

Ahhoz, hogy a Piarista Alapítvány továbbra is tudjon támogatást adni, mind az iskolai munkához, mind a rászoruló tanulóknak, szükséges, hogy támogatást kérjen azoktól, akiknek anyagi helyzetük lehetővé teszi.

Köszönjük mindazoknak a nagylelkűségét, akik ezt az áldozatot meghozzák.

Piarista Alapítvány számlaszáma:
11991102-02103154

Nemzetközi bankszámlaszám:

HU29 1199 1102 0210 3154 0000 0000,

SWIFT kód (BIC): GIBAHUHB

Mivel a Piarista Alapítvány közhasznú alapítvány az adomány adókedvezményt élvez. Kérjük, hogy a befizetési csekken vagy az átutalás közleményében tüntesse fel nevét, címét és adóazonosító jelét (cégek esetében az adószámot), hogy adóigazolást küldhessünk.

Görbe László Sch P

a Kuratórium elnöke

Piarista Alapítvány
(Alapító: Magyar Piarista Diákszövetség)
1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1.

****

Elhunyt Benkö Andor piarista atya

2009. november 1-jén a Fiumei úti Országos Traumatológiai Intézetben elhunyt Benkő Andor piarista atya, a magyar rendtartomány legidősebb tagja. November 24-én töltötte volna be 94. életévét.

Temetése november 26-án, csütörtökön 13 órakor lesz a rákoskeresztúri Újköztemetőben.

Lelki üdvösségéért engesztelő szentmise a temetés után, 15 óra 30 perckor lesz a Józsefvárosi Plébániatemplomban (VIII. Horváth Mihály tér 7.)

Imádkozva ajánljuk őt gondviselő Istenünk irgalmas szeretetébe. Az Örök Világosság fényeskedjék neki!

*******

Halottak napjára készülve a Nagykanizsai tagozat tagjai és Borza György rendbe tették a piarista síremlékeket a budapesti temetőkben .

(Képre kattintva nagyított kép)

További képes beszámoló a Fotóalbum/Piarista sírok 2009  rovatban.

A sírok felkeresésében segitség a Temető térképek rovatban

******

 

A Piarista Rend tagjai - a szülők nevében is - fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva jelentik, hogy szeretett testvérük, fiuk

Albert András

2009. október 2-án, életének 55., szerzetességének 29., papságának 24. évében, szentségekkel megerősítve hazatért az Úrhoz. A váci alsóvárosi temető piarista kriptájában 2009. október 12-én, hétfőn 11 órakor helyezzük örök nyugalomra. Lelki üdvéért az engesztelő szentmisét a temetést követően a váci Piarista Templomban mutatjuk be.

Tovább: http://www.piarista.hu/node/951

*****

 

Megjelent:

Könyvborító: Róma – Művészeti és régészeti barangolás a történelmi múltban

Medvigy Mihály:
Róma – Művészeti és régészeti barangolás a történelmi múltban

Kapható a Diákszövetség irodájában a hivatalos órákban 

2 800 Ft

Piarista gimnázium korábbi diáktársainak

Kedves Barátunk!

Dr. Medvigy Mihály nemzedékeket nevelő, oktató piarista tanár, kiemelkedő egyéniségként él hajdani diákjai emlékében. Aki abban a szerencsében részesült, hogy diákként kapcsolatba kerülhetett Medvigy tanár úrral, életre szóló, meghatározó élményben részesült. Egyénisége, tudása, a belőle áradó segítőkészség és szeretet valamennyi diákja számára például szolgált. Beláthatatlanul széles körű érdeklődése a teológián túl a zenetörténet, a művészettörténet és az egyháztörténelem széles skáláját is felölelte. Mindig új tudományterületeken kereste a meghatározó élményeket és örömét lelte abban, hogy tudását környezetével is megoszthatta. Éveket élt Rómában, ahol az örök város történelmének és mindennapjainak avatott tudójává vált. Tapasztalatait két könyvbe is összefoglalta, amelyek azonban a kis példányszám miatt nem válhattak széles körben ismertté. Ezért született meg az az elhatározás, hogy Medvigy tanár úr könyvét a nagyobb nyilvánosság számára is bemutassuk, lehetővé téve azt, hogy korábbi tanítványai és mások is részesülhessen tanár úr tudásból. Könyve nem idegenvezető, hanem történelmi riportkönyv. Egy városnak, illetőleg és a helyébe épült újkori műemlékeknek izgalmas részletekben bővelkedő életregénye. Építtető urak és tervező lángelmék, pénzügyi fogások és makacsul célra törő akarások váltakoznak benne a világpolitika szerencsés és szerencsétlen fordulataival csaknem két évezred folyamán. Az olvasó vagy a helyszínen járó utazó szeme nemcsak tágabbra nyílik a remekművek előtt, hanem mögéjük is lát. Megismeri a tárgyakat alkotó és a tárgyakban önmagát kifejező ember világnézetét és mondanivalóit az utókor számára. Megcsodálja továbbá azt a színpompás életet, amely Nagy Constantinus bazilikájában folyt, majd Michelangelo kupolája alatt mindmáig folyik. Az érdekes, tanulságos olvasmányt mindenkinek szives figyelmébe ajánljuk. A könyv megvásárolható a Legendus Könyvkiadóban, interneten is megrendelhető/megvásárolható a www.semmelweiskiado.hu weboldalon, illetve az info@semmelweiskiado.hu e-mail címen.

 

*****

Befejeződött az országos középiskolai versmondó verseny

IMG_5013.JPG

A Sík Sándor születésének 120. évfordulója alkalmából meghirdetett országos középiskolai versmondó verseny döntőjét 2009. január 24-én tartottuk a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola dísztermében

A váci elődöntő 80 diákjából 12 versenyző jutott a második, döntő fordulóba. A szavalatok értékelését Jelenits István vezetésével Schubert Éva, Juhász Judit, Bőzsöny Ferenc és Oberfrank Pál végezte. A 11-12. évfolyamosok kategóriájában Sántha Balázs szentendrei ferences diák, a 9-10. évfolyamosok között Horváth Márk Ferenc nagykanizsai piarista diák diadalmaskodott.

Lapozás: http://www.piarista.hu/node/657

*****

 

Karácsony 2008

Kedves barátaim és ismeretlen felebarátaim !

A Piarista Rend közel 370 éve működik Magyarországon, elévülhetetlen érdemeket szerezve a közoktatás és a nemzeti nevelés színvonalának emelésében. Jelenleg is 8 általános és középiskolában közel 3100 gyereket okítanak. A rend hagyományai szerint segíti a hátrányos, rossz anyagi körülmények között élő családok gyerekeinek tanítását. A rend erőforrásai ugyanakkor korlátozottak, szükség van a civil társadalom támogatására is. Urbán József Sch.P. tartományfőnök úr ezuton is kéri a segítséget, az iskolák igazgatói pár sorban leírják 3-4 tanulójuk és azok családjainak nehéz sorsát akiken mindenképpen segíteni szeretnénk.  A beérkezett támogatások nagyságától függően tanulónként (családonként) 50-100 ezer forint támogatást szeretnénk eljuttatni a segítségre szorulókhoz.

Kérünk mindenkit aki anyagilag megteheti, hogy segítségével tegye boldogabbá a szent karácsony ünnepét ezen diákoknak és családjaiknak.

Támogatásukért előre is köszönettel

Szkladányi Sándor (volt piarista diák)

(e-mail: biofil@chello.hu)

 

Praktikus tanácsok a támogatók részére:

A támogatásokat az alábbi adatokkal kell elküldeni:

kedvezményezett:                             Piarista Alapítvány       (közhasznú szervezet)

kedvezményezett számlaszáma:      11991102-02103154    

megjegyzés rovatba beírni:             SZK2008

A magányszemély adakozók esetében a befizetett összeg 30 %-át max. 100 ezer forintot lehet adókedvezményként igénybe venni, ha az éves összevonandó jöve-delem nem haladja meg a 3.400 ezer forintot (lásd SZJA tv. 41. §, és 44. § 2. bek.).

Társas vállalkozások (kkt., bt., kft., rt.) esetében az adományozott összeg 100 %-át (az alapítvány közhasznú szervezet) lehet adóalap csökkentő tételként figyelembe venni max. az adózás előtti eredmény 20 % illetve egyes esetekben 25 %-káig.

(lásd 1996. évi LXXXI TÁNYA tv.: 4. § 1. bek., és 7. § z./ figyelemmel az 5-7. bekezdésben foglaltakra)

Az adományokról az alapítvány január végéig igazolást ad ki, amelyen megadja az adományozó magánszemély, (cég) nevét, lakóhelyét (székhelyét), adóazonosító számát (adószámát) és az adományozott összeget az adókedvezmény elszámolhatósága érdekében. Kérjük ezért ezen adatokat mindenki küldje el az alábbi e-mail címre: Svastits.Geza@piarista.hu

 

******

 

Aktuális

 

Új HONLAP

www.mpdsz.hu

 

******

A 2014. évi Közgyűlésre előterjesztendő

Alapszabály tervezet

letölthető itt

http://www.diakszov.piar.hu/upload/MPDSZ_ALAPSZABALY_2014_tervezet_V4.pdf

******

 

Ösztöndíj pályázat

2013-2014. tanév I. félév

 

A pályázati felhívás az Alapítvány fül/Ösztöndíj pályázat helyen olvasható

 

 

 *****  

1 + 1 %

 Az idei esztendőben is rendelkezzünk adónk egy részéről.

1%-át valamelyik egyháznak,

másik 1%-át pedig egy szervezetnek vagy alapítványnak 

ajánlhatjuk

Kedvezményezett:

 

Magyar Katolikus Egyház

Technikai száma: 0011

 

 Piarista Alapítvány,

 Adószáma: 19013598-1-41

 

 Magyar Piarista Diákszövetség

 Adószáma: 19013581-1-41

 

*******

Ösztöndíj pályázat

2012-2013. tanév II. félév

 

A pályázati felhívás az Alapítvány fül/Ösztöndíj pályázat helyen olvasható.

Az ösztöndíj feltételek teljesülését tanúsító igazolások, illetve a pót-pályázat beadásának határideje: 2013. február 28.

*******

Ösztöndíj pályázati felhívás!

2012. október 17.

 

Honlapunkon az Alapítvány fül / Ösztöndíj pályázat cím alatt megjelent a Piarista Alapítvány 2012-2013-ra szóló ösztöndíj pályázati felhívása.

A pályázat beadási határideje: 2012. november 3.

 

*******

Kosárlabda

 

Kedves Öregdiáktársaink!

 

Most, hogy visszaköltöztünk régi-új iskolánkba,szeretném azt a hagyományt feléleszteni,hogy a Piarista Öregdiákok kosárlabda sportágban részt vesznek a Budapesti Kosárlabda Bajnokságban. Közületek sokan a gimnáziumban szerették  meg  a kosárlabdát. Többen a mai napig különböző csapatokban játszanak hétről hétre. Vagy csak kedvteléskén, baráti társaságban.

 

Alakulóban lévő csapatunkba várunk minden kosarazni tudó piarista öregdiákot.

Edzéseinket és hazai mérkőzéseinket az új tornatermünkben szeretnénk tartani.

Nevezési határidő a nyár közepe. Ezért kérem azokat, akik szeretnének csapattagok lenni, minél előbb jelentkezzenek.

 

Üdvözlettel, Horváth Péter

testnevelő, edző

 

Jelentkezési cím: horvath63@gmail.com

 

2011.06.24.

 

*******

 

A Magyar Piarista Diákszövetség átmeneti címe

 Pesti Barnabás utca 1.  I. emelet

(a jobboldali lépcsőn jobbra)

Hivatalos óra itt:

hétfői napokon 15-17. óra

 

******

 

2011. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

a KÖZÖSSÉG rovatban 

*****

Nagyböjti lelkigyakorlat

A Magyar Piarista Diákszövetség tagjai és a Budapesti Piarista Gimnázium szülői közössége részére
Zsódi Viktor tanár úr

2011. április 7-8-9-én,
(csütörtökön, pénteken, szombaton)

18 órakor kezdődő szentmisében nagyböjti lelkigyakorlatot tart a Mikszáth Kálmán téri Piarista Kápolnában.

A szentmisék előtt 17 órától kezdődően szentgyónást lehet végezni.

Keresés:
2013-11-09Requiem az elhunyt szerzetes tanárokért és diáktársakért
November 16-án, szombaton 16.30 órakor lesz A PAX HUNGARICA Diákszövetség közös megemlékezése, a Requiem...
>>>
2013-04-16Az MPDSz 2013-as évi rendes közgyűlésének összehívása
A Magyar Piarista Diákszövetség Elnökségével egyeztetve Szövetségünk ez évi rendes közgyűlését 2013....
>>>
2012-10-18Piarista sírok látogatása
2012. Október 26-án, pénteken, a Kerepesi (Fiúmei úti) és a Rákoskeresztúri Új-köztemetőben, temetőlátogatás...
>>>
« 2015. március »
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31