Diákkereső
Iskola
Évfolyam
Magyar Piarista Diákszövetség

Diákszövetség

Alapító nyilatkozat

A piarista iskolák közel három és fél évszázada vannak jelen a magyar művelődés történetében: első gimnázium már Kalazanci Szent József életében, 1642-ben - az akkor lengyel fennhatóság alatt élő Podolinben - jött létre; és a következő évszázadban közel negyven iskola alapíttatott. Tudós tanárok nevelték bennük az egymást követő fiatal nemzedékeket, hogy keresztényként és magyarként helyt tudjanak állni a történelemben, s be tudják tölteni azt a küldetést, amelyet minden emberre rábízott az isteni Gondviselés. A többi között Széchenyi István és Kossuth Lajos, Vörösmarty Mihály és Petőfi Sándor, Deák Ferenc és Eötvös Lóránd, Katona József és Madách Imre, Ady Endre és Zichy Mihály, Prohászka Ottokár és Majláth Károly Gusztáv erdélyi püspök, Sík Sándor és Pilinszky János tartoztak a magyar piaristák növendékei közé. A piarista szellemiség átszövi történelmünket és nemzeti kultúránkat, erősíti ennek a kultúrának a kötődését az európai művelődés eszményeihez. Ha az elmúlt fél évszázadban a Kárpát-medence térképéről eltűntek is a piarista iskolák, és az a valaha volt negyven gimnázium helyett ma már csak kettőben égnek a régi tüzek, annál megtartóbb szeretettel és büszkeséggel kell őriznünk ezt a történelmi múltat, és kell ragaszkodnunk az évszázados eszményekhez, a nagy szellemi értékekhez. Ez az örökség nemcsak minket: egykori piarista diákokat, hanem az egész magyarságot és az egész kereszténységet megilleti, őrzői elsősorban mégis mi vagyunk.
De nem pusztán a történelmi múlt jegyében szólunk hozzátok, barátaink. Piarista diáknak lenni ma is az összetartozás el nem halványuló érzését jelenti, valami lelki közösséget, amely rejtett szálakkal köti egymáshoz és a rendhez mindazokat, akik Budapesten és Veszprémben, Vácott és Szegeden, vagy éppen Kolozsvárott és Nyitrán együtt nevelkedtek a piaristák aranybetűs kék címere alatt. Összeköti ez a szellem mindazokat, akik az egész világon a piaristák nagy családjának tagjai. - Ezt az évtizedeken át, rejtett emberi közösséget kívánjuk láthatóvá és nyilvánvalóvá tenni, ennek a közösségnek akarunk nevet adni, midőn megalapítjuk a Magyar Piarista Diákszövetséget, és felhívunk mindenkit, aki diákéveinek akár csak egy részét is valamelyik piarista iskola falai között töltötte, s osztozik velünk a szövetség létrehozásának akaratában, hogy csatlakozzék mozgalmunkhoz.
A Piarista Diákszövetség nagy történelmi tradíciók örököse, követni kívánja a kereszténység kétezer éves eszményeit, és a hagyományos hűség jegyében akarja szolgálnia a magyarság megmaradását és felemelkedését, egyszersmind azt, hogy hazánk ismét az európai nemzetek közösségének megbecsült tagja legyen. A piarista diákok közösségi szolidaritása nem új keletű, mi most a régi lobogót készülünk kibontani, abban a meggyőződésben, hogy együtt többek vagyunk, mint külön, és a piarista szellemiség nagy értékeinek cselekvő képviselete jobbá teheti azt a körülöttünk élő társadalmat, amelynek sorsáért a Gondviselésnek felelősséggel tartozunk. Ehhez a szándékunkhoz kérjük jóváhagyásotokat és támogatásotokat!

Budapest, 1989. április 8-án.

              Blazsek Andor (Főtitkár)              Dr. Zlinszky János (elnök)


 

***********

 
Keresés:
2013-11-09Requiem az elhunyt szerzetes tanárokért és diáktársakért
November 16-án, szombaton 16.30 órakor lesz A PAX HUNGARICA Diákszövetség közös megemlékezése, a Requiem...
>>>
2013-04-16Az MPDSz 2013-as évi rendes közgyűlésének összehívása
A Magyar Piarista Diákszövetség Elnökségével egyeztetve Szövetségünk ez évi rendes közgyűlését 2013....
>>>
2012-10-18Piarista sírok látogatása
2012. Október 26-án, pénteken, a Kerepesi (Fiúmei úti) és a Rákoskeresztúri Új-köztemetőben, temetőlátogatás...
>>>
« 2015. március »
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31